تبلیغات
همه چیز در باره ی مکانیک خودرو ................. Everything About mechanic

سیستم سوخت رسانی کاربراتوری

تاریخ : ساعت 01 و 30 دقیقه و 35 ثانیه | سه شنبه 18 مهر 1391
نویسنده : علی لولوئیان


سیستم سوخت رسانی کاربراتوری:

مدار سوخت رسانی : پمپ بنزین ، بنزین را از باك مكیده  و به داخل پیاله كاربراتور میریزد . در كاربراتور بنزین و هوا با هم مخلوط شده و از طریق منیفولد هوا به محفظه اطاق احتراق میرسد .

 

بنزین: از تركیب هیدروژن و كربن بدست می آید.

عدد اكتان : مقاومتی كه سوخت ها در برابر خودسوزی (‌ انفجار در اثر گرما و تراكم ) ‌از خود نشان میدهند را عدد اكتان میگویند . هرچه عدد اكتان بیشتر باشد ، سوخت مقاومت بیشتری در برابر آتش گرفتن از خود نشان میدهد

 

.

نكته : برای بالا بردن عدد اكتان در سوخت ها به آنها تتراتیل سرب اضافه میكنند.

نكته : عدد اكتان بنزین سوپر از دیگر سوخت ها بیشتر است .

باك: محفظه‌ای است برای نگهداری سوخت كه در داخل آن یك سری صفحات موج‌گیر وجود دارد كه از كف كردن بنزین جلوگیری می‌نماید . در باك شناور سوخت كه میزان سوخت را به آمپر ارسال مینماید قرار دارد .

نكته : درب باك دارای سوراخی میباشد كه هوا وارد باك شود و از ایجاد خلا در باك جلوگیری نماید .

نكته :باك دارای یك سوراخ جهت خروج سوخت كه معمولاً در فاصله دو سانتی از كف باك قرار گرفته در سر راه آن نیز صافی و شناور كه نشان دهنده مقدار سوخت داخل باك می‌باشد قرار گرفته است.

دستگاه اندازه گیری سوخت : دستگاه اندازه گیری سوخت دارای یك مقاومت الكتریكی درون باك میباشد كه با یك شناور كار میكند و مقدار سوخت را درون صفحه آمپر بنزین كه بر روی داشبورت قرار دارد نشان میدهد تا راننده از مقدار سوخت داخل باك اطلاع حاصل نماید .

معایب سیستم اندازه گیری سوخت : در بعضی از مواقع با وجود بیزین داخل باك ، آمپر چیزی نشان نمیدهد كه این نشانگر اشكالی در سیستم میباشد . در چنین مواقعی سیم فشنگی روی درجه باك را درآورده و سوئیچ را باز میكنیم ( تا برق پشت آمپرهای روی داشبورت بیاید ) سپس سیم را به بدنه باك اتصال میدهیم . اگر آمپر بنزین به سمت فول ( پر )‌حركت كند ، آمپر سالم و شناور داخل باك معیوب میباشد و اگر عقربه آمپر هیچ حركتی نكند نشانه خرابی آمپر یا قطع بودن سیم ارتباطی و یا سوختن فیوز مربوطه میباشد .

لوله های ارتباطی : بنزین از طریق این لوله ها از باك به پمپ بنزین میرود . این لوله ها از جنس پلاستیك ،‌ مس و یا آلومینوم هستند . لوله ها باید كاملا در كف اطاق یا شاسی چسبیده باشد تا در اثر ارتعاشات و یا برخورد با زمین سوراخ نشوند .

فیلتر پاك كننده بنزین : متداولترین محل قرارگیری این فیلتر بین باك و پمپ بنزین میباشد . این فیلتر معمولا در معرض دید قرار میگیرد تا هرگاه كثیف شد ، بتوان آن را تعویض نمود .

پمپ بنزین: دستگاهیست كه سوخت را از باك كشیده و با فشار به سمت كاربراتور ارسال میكند .

پمپ بنزین بر دو نوع است :

 الف ـ مكانیكی 

  ب ـ برقی

پمپ بنزین مكانیكی: از مجرای ورود و خروج بنزین ، شیطانك و دیافراگم تشكیل شده است .

طرزكار پمپ بنزین مكانیكی :

كورس مكش : پمپ بنزین مكانیكی نیروی خود را توسط دایره خارج از مركز میل سوپاپ دریافت میكند . زمانی كه دایره خارج از مركز میل سوپاپ در زیر شیطانك قرار میگیرد ، شیطانك به سمت بالا حركت كرده و انتهای شیطانك كه در زیر دیافراگم قرار دارد به سمت پایین حركت میكند و دیافراگم را به سمت پایین میكشد . با پایین آمدن دیافراگم ، داخل پمپ بنزین خلا ایجاد شده و بنزین از لوله ارتباطی مكیده شده و داخل استكان شیشه ای پمپ بنزین ریخته میشود . در كورس مكش مجرای ورود بنزین باز و مجرای خروجی بسته میباشد .

 كورس ارسال : با رد شدن دایره خارج از مركز از زیر شیطانك یا نیروی فنر ، دیافراگم به بالا حركت می‌كند و سوخت از داخل محفظه بالای دیافراگم پمپ به سمت خارج پمپ هدایت می‌شود و به پیاله كاربراتور ریخته میشود . در این زمان مجرای ورود بسته و خروج باز می‌شود.

 ایست پمپ: هنگامی كه سوخت پیاله كاربراتور پر می‌شود وسوزن شناور راه ورود سوخت را می‌بندد بنزین نمی‌تواند به داخل پیاله وارد شود و چون مایعات تراكم را قبول ندارند فشار وارد بر خود را عیناً به پمپ وصفحه دیافراگم منتقل می‌نمایند و چون شیطانك دو تكه ساخته شده پس دیافراگم در پایین سطح خود قرار گرفته و بازی شیطانك به صورت هرز بالا و پایین می‌رود.

نكته : مجرای ورود و خروج بنزین در پمپ بنزین یكطرفه میباشد یعنی از مجرای ورودی فقط بنزین میتواند وارد شود و نمیتواند خارج شود و از مجرای خروجی بنزین فقط میتواند خارج شود و نمیتواند وارد شود .

آزمایش مجرای ورودی و خروجی : داخل سوپاپ ورود فوت میكنیم ، در این حالت باید باز باشد و در حالت مكش باید بسته باشد و در سوپاپ خروجی باید فوت كنیم باید بسته باشد و در حالت مكش باید باز باشد .

عیوب پمپ بنزین  : در صورت سوراخ شدن دیافراگم بنزین به داخل موتور و روغن راه پیدا میكند و اگر دیافراگم شل شود ، كورس فشار كم شده وبنزین كمتری از پمپ خارج میشود.  . در صورت پاره شدن دیافراگم ،‌ در هنگام فشار بر پدال گاز موتور ریپ میزند .

چنانچه شیطانك ساییده شود نیز كورس مكش و ارسال كم شده و باز فشار پمپ كم میشود . در اثر ضعیف شدن فنر دیافراگم ، پمپ در حالت سرد خوب كار می‌كند ولی در حالت گرم شدن عمل پمپاژ انجام نمیشود .

نكته : در صورتیكه فاصله پمپ بنزین از بدنه زیاد شود ( مثلا در صورت استفاده از واشر كائوچویی ضخیم بین پمپ بنزین و بدنه ) فشار پمپ دهی كم میشود .

حالت قفل گازی :  بعلت كم شدن فشار پمپ ( بدلیل ساییدگی شیطانك و دایره خارج از مركز میل سوپاپ و شل شدن دیافراگم پمپ بنزین ) و پر بودن سوخت در مسیر لوله ها و پیاله كاربراتور ، بر اثر گرمای زیاد موتور سوخت در داخل پمپ بنزین به گاز تبدیل میگردد و دیافراگم را به پایین میفشارد و شیطانك از روی دایره خارج از مركز آزاد میشود و دیگر حركت میل سوپاپ اثری روی شیطانك ندارد . این حالت را قفل گازی گویند كه باعث خاموش شدن موتور میگردد .

نكته : جهت جلوگیری از قفل گازی  از یك لوله برگشت از كاربراتور به باك استفاده میكنند كه چنانچه كاربراتور پر شد بنزین اضافه به باك برگردد و در لوله ها باقی نماند .

پمپ بنزین برقی : در دونوع پروانه ای و دیافراگمی وجود دارد :كه در نوع پروانه ای با باز شدن سوئیج ، برق توسط یك بوبین به آن ارسال شده و پره ای را میگرداند و بنزین را مكیده و ارسال مینماید . در نوع دیافراگمی ، وقتی برق به پلاتین بوبین میرسد ، دیافراگم كشیده میشود و بنزین را میمكد و با قطع شدن برق پلاتین بوبین ، فنر دوباره دیافراگم را به بالا برده و بنزین را با فشار ارسال میكند . كه به محض بالا آمدن دیافراگم دوباره برق پلاتین وصل میشود و این عمل ادامه پیدا میكند .

مزایای پمپ بنزین برقی نسبت به پمپ بنزین مكانیكی :

1-            از گرمای موتور دور بوده لذا قفل گازی در آن بوجود نمی آید .

2-            تابع سرعت موتور نبوده و همیشه فشار آن ثابت میباشد و در صورت پاره شدن دیافراگم ، بنزین به موتور وارد نمی شود .

3-            بدون روشن كردن موتور با باز كردن سوئیچ میتوان پمپ را راه انداخت و پیاله كاربراتور را پر كرد .

بنزین پس از پمپ بنزین وارد پیاله كاربراتور میشود .

شناور : برای اینكه سوخت به مقدار زیاد وارد پیاله كاربراتور نشود از سوزن و شناور استفاده شده كه هنگام پر شدن پیاله راه عبور سوخت رابسته تا سوخت داخل پیاله مصرف شود و چنانچه شناور خراب شود سوخت زیادی به پیاله وارد شده و بنزین سرریز شده كه به آن فلوت كردن میگویند . ضمن اینكه اگر سوزن شناور در بالا گیر كند و یا جرم بگیرد بنزین وارد پیاله نمیشود و برای آزمایش آن سوزن را به بالا فشار داده در آن فوت میكنیم ، باید بسته باشد و بعد آنرا به پایین فشار میدهیم و به سوراخ آن فوت میكنیم ، باید مجرا باز باشد . ضمنا سوزن باید به راحتی در محل خود بالا و پایین شود .

عیوب شناور:

الف ـ فلوت كردن: دلیل آن 1) تنظیم نبودن شناور 2) سوراخ شدن طبلك شناور كه باعث سنگین شدن آن می‌شود. 3) خرابی و آب بندی نبودن سوزن ژیگلور شناور (گیر كردن سوزن در قسمت پایین و بالا) 4) خرابی اورینگ و واشربندی

ب ـ كم رسیدن سوخت:  كه نشانه آن كم آوردن و ریپ زدن موتور دور بالا می‌شود.

نكته : خرابی شناور باعث افزایش مصرف سوخت نیز میشود .

كاربراتور : دستگاهی است كه سوخت و هوا را با توجه به سرعت و شرایط كاری خودرو ( درجا كاركردن ـ نیش گاز ـ تمام گاز ـ سر بالایی ـ سرد بودن ـ زیر بار ) با نسبت مناسب باهم مخلوط میكند و به سرسیلندر ارسال می‌كند.

نكته :  بهترین نسبت سوخت و هوا در كاربراتور 15 به 1 میباشد . یعنی 15 واحد هوا با 1 واحد سوخت مخلوط میشود .

ونتوری : لوله عبور هوا در كاربراتور در قسمتی تنگ شده كه به آن ونتوری میگویند . در ونتوری سرعت هوا افزایش یافته و فشار كم میشود و به همین علت مجرای سوخت درین دهانه قرار میگیرد ، كه با كم شدن فشار ، سوخت به دهانه كشیده میشود و با هوایی كه با سرعت در حال عبور میباشد مخلوط میشود . مولكولهای سوخت درینجا به شكل پودر در میآیند . ( وقتی سوخت به صورت پودر یا اسپری در می آید بهتر و سریعتر میسوزد )  ضمن اینكه مجرای سوخت را بوسیله ژیگلورهایی تنگ و گشاد مینمایند كه عبور سوخت را نیز تنظیم نمایند .

كاربراتورها از نظر نوع ونتوری به دو دسته تقسیم می‌كنیم:

 1 ـ ونتوری ثابت: در ونتوری ثابت دهانه ونتوری تغییر نمی كند و برای سرعت های مختلف ژیگلورهایی در قسمت هایی از لوله هوا تعبیه شده است .

کاربراتور ونتوری ثابت


2 ـ ونتوری متغیر : در موتور پیكان استفاده شده است كه دهانه ونتوری توسط پیستونی كم و زیاد شده كه هوا را كم و زیاد میكند و با بالا و پایین رفتن پیستون ، سوزن متصل به آن در ژیگلور مجرای سو خت ، بالا و پایین رفته و سوخت نیز كم و زیاد میشود .

کابراتور ونتوری متغیر


نكته : ونتوری متغیر در دو نوع شیری و اتوماتیك میباشد .  در مدل شیری سوزن ثابت و ژیگلور بالا و پایین میشود كه سوخت را كم وزیاد و دور آرام را تنظیم میكند و در نوع اتوماتیك ژیگلور ثابت و سوزن متحرك میباشد . تنظیم كاربراتور اتوماتیك به وسیله آچار مخصوص كه از دهانه كاربراتور وارد شده و سوزن را تنظیم میكند ، صورت میگیرد .

وظیفه كاربراتور اینست كه در سرعت های مختلف و یا در زمانی كه ماشین درجا كار میكند ، مقدار معینی سوخت را به موتور برساند كه این مقادیر مختلف توسط مدارات و دریچه های مشخصی كه در كاربراتور وجود دارد ، تعیین و به موتور فرستاده میشوند كه این مدارات عبارتند از:

1 ـ مدار دور آرام

2 ـ مدار كمكی یا انتقالی

3 ـ مدار نیمه‌باز یا اصلی

4 ـ مدار شتاب دهنده

5 ـ مدار قدرت

6 ـ مدار ساسات یا راه انداز

مدار دور آرام :  زمانی كه موتور درجا كار میكند و پا روی پدال نیست و دریچه گاز بسته است ، سوخت موتور توسط این مدار تامین میگردد . مجرای آن در زیر دریچه گاز قرار دارد . بدلیل بسته بودن دریچه گاز سرعت هوا در لوله كاربراتور كم بوده و عمل مكش بوجود نمی آید به این دلیل سوخت از لوله اصلی سوخت پاش خارج نمیشود . هوا از مجرای دور آرام  وارد مدار دور آرام شده و با بنزین مخلوط شده و از زیر دریچه گاز خارج شده به اتاق احتراق میرسد و موتور را روشن نگه میدارد .

ژیگلور برقی دور آرام : در مسیر عبور سوخت ژیگلور دور آرام قرار میگیرد و وظیفه ژیگلور برقی دور آرام اینست كه وقتی سوئیچ را میبندیم ، سریعا برق این ژیگلور قطع شده و مسیر سوخت را میبندد تا سوخت اضافه ای به موتور نرسد . ( در كاربراتورهای ونتوری ثابت استفاده میشود .)

مدار دور متوسط ، كمكی ( انتقالی ) :

زمانیكه برای حركت اتومبیل پا را روی پدال قرار میدهیم و دریچه گاز به تدریج باز میشود ، برای رساندن موتور از دور آرام تا دور متوسط فاصله زمانی وجود دارد كه تامین سوخت خودرو در این مرحله به عهده مدار انتقالی میباشد كه مجرای آن بالای دریچه گاز قرار دارد و با باز شدن دریچه گاز و عبور هوا از جلوی این مجرا ، سوخت مكیده شده و با هوای عبوری مخلوط میشود و به اتاق احتراق میرسد .

مدار قدرت ، دور زیاد ، اصلی ، تمام بار : زمانی كه اتومبیل با سرعت نسبتا زیادی در حال حركت میباشد و بار زیادی را تحمل میكند و یا در سربالایی حركت میكند ، مدار قدرت سوخت لازم برای موتور را تامین میكند . مجرای سوخت پاش این مدار در دهانه ونتوری قرار دارد . زمانی كه دریچه گاز تا انتها باز شده باشد ( پدال گاز تا انتها فشار داده شده باشد ) بدلیل سرعت زیاد هوا در لوله كاربراتور ، خلا زیادی در ونتوری ایجاد میشود و چون مجرای سوخت پاش مدار قدرت در دهانه ونتوری قرار دارد ، بنزین ازین مجرا مكیده شده و با هوا مخلوط میشود و سوخت مورد نیاز برای دور متوسط ( نیمه باز یا اصلی ) و دور زیاد ( قدرت ) تامین میگردد .

مدار شتاب : زمانیكه در رانندگی ناگهان تصمیم میگیریم سرعت خود را زیاد كنیم ( مثلا زمانی كه میخواهیم سبقت بگیریم ) و پا را یكباره به پدال گاز فشار میدهیم ، چون سرعت هوا به یكباره در لوله كاربراتور زیاد میشود بنزین با آن مخلوط نمیشود ، لذا مداری را تهیه نموده اند كه سوخت اضافی درین هنگام به موتور برسد . مدار شتاب به صورت پیستونی میباشد كه به اهرم گاز متصل است و با فشار بر روی اهرم گاز پیستون به سوخت زیر آن فشار آورده و بنزین اضافه ای را به دهانه ونتوری پمپ میكند .

مدار ساسات : دریچه ای است كه در بالای ونتوری قرار دارد و بوسیله آن میتوان هوای ورودی به كاربراتور را تنظیم نمود . زمانی كه هوا سرد میباشد برای روشن شدن موتور نیاز به سوخت غنی تری میباشد ( یعنی باید بنزین بیشتری با هوا مخلوط شود ) . مدار ساسات دو صورت عمل میكند :

1 ـ سوخت اضافه وارد مدار می‌شود. ( مانند كاربراتور ونتوری متغیر )

2 ـ با مسدود كردن دهانه ورودی هوا باعث مكش بیشتر سوخت می‌شود. ( مانند ونتوری ثابت ) مدار ساسات هوای ورودی را به وسیله دریچه ای میبندد و هوا نسبت به سوخت كم میشود .

نكته : در صورتی كه  با برداشتن پا از روی پدال موتور خاموش ‌شود علت چیست ؟ اشكال از مدار دور آرام میباشد : 1) گرفتگی مدار دور آرام 2) خرابی ژیگلور برقی دور آرام (شیر برقی) یا قطع شدن سیم آن

نكته: در حالت نیمه باز یا اصلی هیچ نوع سوختی از مدار دور آرام و انتقالی خارج نمی‌شود.

نكته: در زمان تعویض دنده كه دور موتور پایین می‌آید وهمچنین در زمان سبقت گرفتن پمپ شتاب وارد عمل می‌شود.

نكته: پدال زدن قبل از روشن شدن موتور باعث خفگی موتور می‌شود ( در موتورهایی كه مدار شتاب به صورت پیستونی به اهرم گاز متصل هستند ) چون مدار شتاب سوخت را وارد كاربراتور میكند .

نكته : فنر پیستون كاربراتور ونتوری متغیر از نوع فشاری میباشد .

نسبت سوخت در دورهای مختلف:

1 ـ نسبت سوخت در دور آرام                    یك به ده

2 ـ نسبت سوخت در مدار قدرت                یك به دوازده

3 ـ نسبت سوخت در دور اصلی، نیمه باز       یك به پانزده     (بهترین نوع مصرف سوخت)

4 ـ نسبت سوخت در حالت شنابگیری          یك به ده

5 ـ نسبت سوخت در دریچه‌ی ساسات          یك به هشت

مانیفولد: گذرگاه ورود سوخت و هوا از كاربراتور به موتور (‌ منیفولد گاز ) و خروج دود از موتور ( منیفولد دود )‌ كه به شكل لوله های فلزی میباشد . مواد سوختی از طریق منیفولدگاز  به سر سوپاپ ها و از آن به محفظه احتراق میرسد و دودی كه در اتاق احتراق تولید شده از منیفولد دود به اگزوز و سپس بیرون منتقل میشود .

نكته : منیفولد دود به دلیل تماس با دود و حرارت بیشتر تیره رنگ و از جنس چدن است .

نكته : منیفولد گاز را به دلیل انتقال گرمای بهتر به مواد سوختی و تبدیل مواد سوختی به گاز برای احتراق بهتر از جنس آلومینیوم میسازند .

نكته: اگر دریچه گاز بسته باشد بیشترین مكش در ناحیه منیفولد می‌باشد و اگر دریچه گاز باز باشد بیشترین مقدار مكش در ناحیه ونتوری كاربراتور قرار دارد.

فیلتر هوا : فیلتر هوا در روی دهانه ورودی دهانه كاربراتور نصب میگردد تا هوای ورودی به دهانه كاربراتور را تصفیه نموده و از ورود ناخالصی به دهانه كاربراتور و موتور جلوگیری نماید . چون ورود ناخالصی ها و ذرات معلق در هوا به موتور موجب خوردگی سیلندر و یاتاقان میشود .

انواع فیلتر هوا :

1 ـ روغنی

2 ـ خشك

1 ـ فیلتر روغنی: احتیاج به تعویض ندارد و قابل شستشو می‌باشد نحوه كار بدین گونه است: زمانی كه هوا از داخل هواكش و فیلتر توری آغشته به روغن عبور می‌نماید ذرات خود را به توری فلزی روغنی می‌دهد و هوای تمیز وارد كاربراتور می‌شود.

2 ـ فیلتر خشك: دارای كاغذ صافی سلولزی می‌باشد و در صورت كثیف شدن باید عوض شود.


دسته : | بازدید ها : بار

نام شما: Cialis canada
سایت شما: http://kawanboni.com/
در تاریخ : جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 18 و 34 دقیقه و 11 ثانیه


Thank you! Loads of write ups!

cialis purchasing cialis lilly tadalafi cialis from canada does cialis cause gout look here cialis order on line buying cialis on internet cialis 05 buy generic cialis order generic cialis online cialis 5 mg schweiz

نام شما: Cialis pills
سایت شما: http://cialisvipsale.com
در تاریخ : جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 14 و 32 دقیقه و 19 ثانیه


Very good data. Appreciate it!
cialis super kamagra tadalafil acquisto online cialis low cost cialis 20mg generic cialis tadalafil cialis prezzo di mercato buy cialis cialis herbs usa cialis online prezzo cialis a buon mercato

نام شما: Cialishar
سایت شما: http://cialis.webcindario.com
در تاریخ : یکشنبه 27 اسفند 1396 ساعت 21 و 33 دقیقه و 29 ثانیه


You made your point!
recommended site cialis kanada cialis 20 mg cut in half enter site very cheap cialis buying brand cialis online cialis generic tadalafil buy cialis australian price cialis in sconto cialis in sconto acquisto online cialis cialis 5 mg effetti collateral

نام شما: طراحی سایت در کرج
سایت شما: http://w3developers.ir
در تاریخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت 14 و 16 دقیقه و 43 ثانیه

طراحی سایت در کرج

نام شما: دیجیتال مارکتینگ
سایت شما: http://shayegan.net
در تاریخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت 14 و 14 دقیقه و 42 ثانیه

دیجیتال مارکتینگ

نام شما: اجاره ماشین
سایت شما: http://shayegan.net
در تاریخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت 14 و 14 دقیقه و 05 ثانیه

اجاره ماشین

نام شما: اجاره خودرو
سایت شما: http://hamirent.com
در تاریخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت 14 و 13 دقیقه و 35 ثانیه

اجاره خودرو

نام شما: اجاره ماشین
سایت شما: http://senatorrent.com
در تاریخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت 14 و 12 دقیقه و 43 ثانیه

اجاره ماشین

نام شما: اجاره خودرو/اجاره ماشین
سایت شما: http://ariarent.com/
در تاریخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت 14 و 11 دقیقه و 57 ثانیه

اجاره خودرو

نام شما: اجاره خودرو
سایت شما: http://mahanrent.com
در تاریخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت 14 و 10 دقیقه و 48 ثانیه

اجاره خودرو
http://mahanrent.com

نام شما: اجاره ماشین/اجاره خودرو
سایت شما: http://takrent.com/
در تاریخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت 14 و 09 دقیقه و 59 ثانیه

اجاره ماشین/اجاره خودرو
http://takrent.com

نام شما: اجاره ماشین
سایت شما: http://weddingrentcar.ir
در تاریخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت 14 و 08 دقیقه و 33 ثانیه

اجاره ماشین

http://wenddingrentcar.ir

نام شما: اجاره خودرو
سایت شما: http://atlasrentcar.ir/
در تاریخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت 14 و 07 دقیقه و 08 ثانیه

اجاره ماشین

http://atlasrentcar.ir

نام شما: اجاره خودرو
سایت شما: http://autostyle.ir
در تاریخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت 14 و 05 دقیقه و 45 ثانیه

اجاره خودرو
http://autostyle.ir

نام شما: اجاره خودرو
سایت شما:
در تاریخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت 14 و 04 دقیقه و 41 ثانیه

اجاره خودرو

نام شما: How long does it take to recover from Achilles injury?
سایت شما: http://haydeegianelli.blog.fc2.com/blog-entry-4.html
در تاریخ : دوشنبه 27 شهریور 1396 ساعت 20 و 44 دقیقه و 27 ثانیه

I got this web page from my pal who told me on the topic of this site and now this time I am browsing this web page and reading very
informative articles at this place.

نام شما: http://heidyprzekop.hatenablog.com/entry/2016/03/01/103130
سایت شما: http://heidyprzekop.hatenablog.com/entry/2016/03/01/103130
در تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 10 و 06 دقیقه و 16 ثانیه

Normally I don't read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to
try and do so! Your writing taste has been surprised
me. Thanks, quite great post.

نام شما: How much does it cost to lengthen your legs?
سایت شما: http://robbieerven.wordpress.com/category/hammer-toe
در تاریخ : یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 18 و 52 دقیقه و 31 ثانیه

Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and
sources back to your site? My blog site is in the very same area of interest as yours and my
users would really benefit from a lot of the information you
provide here. Please let me know if this alright with you.
Thanks a lot!

نام شما: نیک نژاد
سایت شما:
در تاریخ : دوشنبه 2 بهمن 1391 ساعت 11 و 59 دقیقه و 27 ثانیه

سلام
خیلی عالی بود، به زبان ساده و کاربردی توضیح داده بودید.
متشکرم

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر